Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

2η Συνάντηση

Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της ομάδας μας στο εργαστήριο Πληροφορικής της Α' Βαθμίδας.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης αυτής
  • Γνωρίσαμε μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας.
  • Βγάλαμε κάποιες συμπληρωματικές φωτογραφίες που ήταν απαραίτητες για την "Παρουσίαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής" και 
  • Ξεκινήσαμε την "Παρουσίαση της επιστροφής του Οδυσσέα" με την βοήθεια του Scratch
  • Συμπληρώσαμε την ψηφιακή αίτηση για την συμμετοχή μας στο φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας με κάποια ονόματα παιδιών που είχαμε ξεχάσει.